Ansökningsformulär - Studerande

Bilagor

Kostnadsberäkning (per månad)

Beviljade bidrag ska redovisas. I redovisningen ska kursintyg, som visar på att du genomfört de studier du beviljats bidrag för, skickas in. Redovisningen ska vara insänd senast 6 månader efter styrelsens beslut till Doktor Felix Neuberghs stiftelse, Erik Dahlbergsgatan 11 B, 411 26 Göteborg.