Ansökningsformulär - Behövande

Detta formulär gäller endast för ansökning via webben

Bilagor

Beviljade bidrag ska redovisas. I redovisningen ska kvitto, som visar på kostnaden du haft för vad du beviljats bidrag för, skickas in. Redovisningen ska vara insänd senast 6 månader efter styrelsens beslut till Doktor Felix Neuberghs stiftelse, Erik Dahlbergsgatan 11 B, 411 26 Göteborg.